Villkor

Villkor

för nätbutiken www.kalani.se

Denna sida (tillsammans med de dokument som hänvisas till) innehåller villkoren (”Villkoren”) på vilka vi levererar någon av Produkterna (var och en en “Produkt”) som finns listade på vår webbplats www.kalani.se (”Kalani) ”). Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från Kalani. Du bör förstå att genom att beställa produkter på denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Allmänna villkor

 1. Om oss och dessa villkor

1.1. Kalani AB är ett företag registrerat i Sverige under nummer 559031-3366. Om du har några synpunkter eller förslag tar vi gärna emot dem genom att maila oss på info@kalani.se

1.2 Dessa villkor reglerar leveransen av alla produkter som du beställt på Kalani. Genom att beställa en produkt samtycker du till att vara juridiskt bunden av dessa villkor.

1.3 I dessa villkor:

 1. a) "Bekräftelse" betyder vår bekräftelse av din beställning via e-post;
 2. b) "Brott mot plikt" har den innebörd som ges i paragraf 8.9(b) i dessa villkor;
 3. c) "Arbetsdag" betyder en dag som varken är (i) en lördag eller söndag, eller (ii) en allmän helgdag någonstans i Sverige;
 4. d) "Beställningsbekräftelse" betyder vårt e-postmeddelande till dig där vi accepterar din beställning i enlighet med paragraf 3.10 nedan;
 5. e) "Kontrakt" betyder din beställning av en produkt eller produkter i enlighet med dessa villkor som vi accepterar i enlighet med paragraf 3.10 nedan;
 6. f) "Kund" betyder en person som lägger en beställning på webbplatsen;
 7. g) "Ansvar" har den innebörd som ges i paragraf 8.9(a) i dessa villkor;
 8. h) "Beställning" avser beställningen som du skickat till webbplatsen för att köpa en produkt från oss;
 9. i) "du" betyder kunden som gör en beställning;
 10. j) hänvisningar till "klausuler" är till klausuler i dessa villkor;
 11. k) Rubrikerna är endast avsedda för att underlätta referensen och ska inte påverka tolkningen eller konstruktionen av villkoren;
 12. l) ord som förmedlar singular ska inkludera plural och vice versa. Ord som förmedlar ett kön ska inkludera alla kön och hänvisningar till personer ska inkludera en individ, ett företag, ett företag, ett företag eller ett partnerskap;
 13. m) hänvisningar till "inkluderar" eller "inklusive" eller liknande ord eller uttryck ska utan begränsning betyda.
 14. Effekt

2.1 Dessa villkor gäller för alla beställningar och avtal som görs eller kommer att göras av oss för försäljning och leverans av produkter. När du lämnar en beställning till oss, ger någon leveransinstruktion eller accepterar leverans av produkterna, ska detta i alla händelser utgöra ditt okvalificerade godkännande av dessa villkor. Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter (inklusive rätten att kräva att varor du köper från företag måste överensstämma med deras beskrivning, vara lämpliga för sitt syfte och vara av tillfredsställande kvalitet).

2.2 Dessa villkor ska ha företräde framför alla separata villkor som du lägger fram. Alla villkor som du lämnar, föreslår eller stipulerar i vilken form och vid vilken tidpunkt som helst, antingen skriftligt, via e-post eller muntligt, är uttryckligen undantagna och exkluderade.

2.3 Inga andra villkor eller ändringar av villkoren är bindande såvida de inte överenskommits skriftligen undertecknade av oss.

 1. Hur ett kontrakt bildas

3.1 När du gör en beställning måste du ange din kontaktinformation och du måste följa instruktionerna på webbplatsen om hur du gör din beställning och för att göra ändringar i din blivande beställning innan du skickar den till webbplatsen.

3.2 Oavsett eventuellt tidigare pris du har sett eller hört, när du väl har valt en produkt som du vill beställa, kommer du att visas eller berätta (på webbplatsen) vilka avgifter du måste betala och eventuella tillämpliga leveransavgifter. Alla priser inkluderar moms. Om inget annat anges på sajten är alla avgifter i den valuta som då gäller i Sverige. Med förbehåll för punkt 3.12 nedan är detta summan som du kommer att betala för mottagandet av den beställda produkten.

3.3 Du ska betala för produkten i sin helhet vid beställningstillfället genom att förse oss med dina kredit- eller betalkortsuppgifter från ett kredit- eller betalkortsföretag som är godtagbart för oss, vilket vi behöver för att kunna behandla din beställning. Alternativt kan du betala med vilken metod som helst som vi har sagt är acceptabel för oss, men i vilket fall som helst är vi inte skyldiga att tillhandahålla innan vi har fått fulla medel. Beroende på resultatet av en kreditprövning förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningsformer och att hänvisa dig till våra andra betalningssätt.

3.4 Om du tillfrågas om uppgifter om ett betalkort måste du ha full rätt att använda det kortet eller kontot. Kortet eller kontot måste ha tillräckliga medel för att täcka den föreslagna betalningen till oss.

3.5 Du förbinder dig att alla uppgifter du lämnar till oss i syfte att köpa produkten från oss kommer att vara korrekta, att kredit- eller betalkort, konto eller annan betalningsmetod som du använder är din egen och att det finns tillräckliga medel eller kredit faciliteter för att täcka kostnaden för produkten. Vi förbehåller oss rätten att erhålla validering av dina betalningsuppgifter innan vi förser dig med produkten.

3.6 När du skickar en beställning till webbplatsen samtycker du till att du gör det enligt dessa villkor som gäller vid det datum då du skickar din beställning. Du ansvarar för att granska de senaste villkoren varje gång du skickar din beställning.

3.7 Du samtycker till att du kommer att få fakturor och kreditnotor uteslutande i elektronisk form.

3.8 Din beställning förblir giltig som ett erbjudande tills vi utfärdar vår beställningsbekräftelse eller, om tidigare, när vi får ditt meddelande om att återkalla din beställning.

3.9 Vi är inte skyldiga att leverera produkten till dig förrän vi har accepterat din beställning. Om det inte uttryckligen anges att vi accepterar din beställning, är ett e-postmeddelande, brev, fax eller annan bekräftelse av din beställning från oss endast i informationssyfte och utgör inte en bekräftelse av beställningen. I den bekräftelsen kan vi ge dig ett orderreferensnummer och information om den produkt du har beställt. Vi kan, efter eget gottfinnande, vägra att acceptera en beställning från dig av någon anledning, inklusive otillgänglighet av förnödenheter eller så kan vi erbjuda dig en alternativ produkt (i vilket fall vi kan kräva att du först skickar in din beställning igen).

3.10 Ett avtal ska upprättas och vi är juridiskt bundna att leverera produkten till dig när vi accepterar din beställning. Acceptet ska ske när vi uttryckligen accepterar din beställning via e-post till dig, i form av ett dokument som kallas "orderbekräftelse" som anger att vi accepterar din beställning. Vår orderbekräftelse ska anses träda i kraft när den har skickats av oss. Utan att påverka din skyldighet att betala oss tidigare kan vi skicka en faktura till dig när som helst efter att vi har accepterat din beställning. Fram till den tidpunkt då vi accepterar din beställning förbehåller vi oss rätten att vägra att behandla din beställning och du förbehåller dig rätten att annullera din beställning. Om vi ​​eller du har avbrutit din beställning innan vi har accepterat den, kommer vi omedelbart att återbetala alla betalningar som redan gjorts av dig eller ditt kredit- eller betalkortsföretag till oss för beställningen av produkten.

3.11 Om du upptäcker att du har gjort ett misstag med din beställning efter att du har skickat in den till Kalani, vänligen kontakta info@kalani.se omedelbart. Vi kan dock inte garantera att vi kommer att kunna ändra din beställning i enlighet med dina instruktioner.

3.12 Vi försöker mycket hårt för att säkerställa att priset som ges till dig är korrekt, men priset på din beställning måste valideras av oss som en del av vårt godkännandeförfarande. Om priset för beställningen ändras innan vi accepterar din beställning kommer vi att kontakta dig och be dig bekräfta att du vill fortsätta till det ändrade priset.

3.13 Ett avtal gäller endast de produkter vars leverans vi har bekräftat i orderbekräftelsen. Vi kommer inte att vara skyldiga att leverera några andra produkter som kan ha ingått i din beställning förrän vi har skickat en orderbekräftelse för dessa produkter.

3.14 Du får endast skicka information till oss eller våra agenter eller webbplatserna som är korrekt och inte vilseledande och du måste hålla den uppdaterad och informera oss om ändringar.

 1. Betalning

4.1 Vi erbjuder betalning med kredit- eller betalkort (VISA, Master Card, American Express). Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda mindre än hela vårt utbud av betalningsalternativ.

4.2 Fakturor, orderuppdelningar och verifikationer ska endast tillhandahållas i elektronisk form.

4.3 Om du betalar med kort kommer ditt kort att debiteras det datum då din beställning skickas.

 1. Avbokning av oss

5.1 Vi kan säga upp ett avtal om produkten av någon anledning inte är tillgänglig. Om så är fallet kommer vi att meddela dig och returnera eventuella betalningar som du har gjort.

5.2 Vi kommer vanligtvis att återbetala alla pengar som vi fått från dig, med samma metod som du ursprungligen använde för att betala för produkten.

 1. Felaktiga produkter

6.1 Vi garanterar att:

 1. a) produkten kommer att levereras oskadad i de beställda kvantiteterna; och
 2. b) produkten kommer att överensstämma med tillverkarens senast publicerade instruktioner som anges på webbplatsen eller i vårt produktmaterial vid tidpunkten för din beställning.

6.2 Produkten är avsedd att användas strikt i enlighet med tillverkarens senast publicerade instruktioner som anges på webbplatsen eller som på själva produkten. Det är ditt ansvar att se till att du använder produkten strikt i enlighet med dessa instruktioner.

6.3 Före leverans kan vi göra mindre justeringar av material, färg, vikt, mått, design och andra egenskaper i den mån de är rimliga.

6.4 Vi försöker mycket hårt att leverera produkter i utmärkt skick. Men om du berättar för oss att produkten är felaktig, samtycker du till att hålla produkten i dess nuvarande skick tillgänglig för oss (eller vår agent) att inspektera inom rimlig tid.

6.5 För att kunna ge dig korrigerande åtgärder för en felaktig produkt kan vi behöva din hjälp och snabbt tillhandahålla viss information om produkten, inklusive:

 1. a) du specificerar med rimliga detaljer på vilket sätt det påstås att produkten är skadad eller defekt; och
 2. b) du ger oss följesedelnumret och sådan annan information som vi rimligen kräver.

6.6 Om du vill att vi ska reparera, byta ut eller ge en återbetalning för produkten där den överensstämde med det tillämpliga avtalet, och vi finner att produkten har:

 1. a) har missbrukats, missbrukats eller utsatts för försummelse, felaktig eller otillräcklig vård, slarv, skada eller onormala tillstånd; eller
 2. b) varit inblandad i någon olycka eller skada orsakad av ett felaktigt försök till modifiering eller reparation; eller
 3. c) har hanterats eller använts i strid med våra eller tillverkarens instruktioner för produkten; eller
 4. d) försämrats genom normalt slitage

Efter leverans från oss kan vi efter eget gottfinnande besluta att inte reparera, ersätta eller återbetala dig för produkten och/eller vi kan kräva att du betalar alla rimliga fraktkostnader och servicekostnader till våra nuvarande standardavgifter och kostnader och debiterar detta till din kredit- eller betalkort, eller de betalningsuppgifter som du lämnade till oss när du gjorde din beställning, och, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ska vi inte vara ansvariga gentemot dig för några förluster, skulder, kostnader, skador, avgifter eller utgifter som ett resultat.

 1. Omständigheter utanför vår kontroll

7.1 Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig för något brott, hinder eller försening i fullgörandet av ett kontrakt som kan hänföras till någon orsak utanför vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsning någon gudshandling, tredje parts handlingar (inklusive utan begränsning hackare, leverantörer, regeringar, kvasi-statliga, övernationella eller lokala myndigheter), uppror, upplopp, inbördes bråk, krig, fientligheter, krigsliknande operationer, nationella nödsituationer, terrorism, piratkopiering, arresteringar, begränsningar eller kvarhållanden av någon behörig myndighet, strejker eller kombinationer eller lås - utanför arbetare, epidemi, brand, explosion, storm, översvämning, torka, väderförhållanden, jordbävning, naturkatastrof, olycka, mekaniskt haveri, programvara från tredje part, fel eller problem med allmännyttiga förnödenheter (inklusive el-, telekom- eller internetfel) , brist på eller oförmåga att skaffa förnödenheter, material, utrustning eller transport ("Händelse av Force Majeure"), oavsett om omständigheterna i fråga co. skulle ha förutsetts.

7.2 Antingen du eller vi kan säga upp ett avtal omedelbart genom skriftligt meddelande till den andre i händelse av att force majeure varar under en period av två arbetsdagar eller mer, i vilket fall varken du eller vi ska vara ansvariga gentemot den andre orsaken till sådan uppsägning (annat än för återbetalning av en produkt som redan har betalats av dig och inte levererats).

7.3 Om vi ​​har avtalat om att tillhandahålla identiska eller liknande produkter till mer än en kund och är förhindrade att fullt ut uppfylla våra skyldigheter gentemot dig på grund av en händelse av force majeure, kan vi efter eget gottfinnande bestämma vilka kontrakt vi ska utföra och till vilka utsträckning.

 1. Ansvarsbegränsning

8.1 Denna klausul 8 har företräde framför alla andra klausuler och anger hela vårt ansvar och dina enda och exklusiva gottgörelser för:

 1. a) prestanda, utebliven prestation, påstådd prestation eller försening av utförandet av dessa villkor eller ett kontrakt eller webbplatsen (eller någon del av den eller dem); eller
 2. b) på annat sätt i förhållande till dessa villkor eller ingåendet eller genomförandet av dessa villkor.

8.2 Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa:

 1. a) vårt ansvar för (i) bedrägeri; (ii) dödsfall eller personskada orsakad av vårt pliktbrott; eller (iii) något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av tillämplig lag; eller
 2. b) dina lagstadgade rättigheter som konsument.

8.3 När vi utför någon skyldighet enligt dessa villkor är vår enda plikt att utöva rimlig försiktighet och skicklighet.

8.4 Med förbehåll för klausul 8.2:

 1. a) vi garanterar inte och utesluter allt ansvar med avseende på riktigheten, fullständigheten, lämpligheten för ändamålet eller lagligheten av all information som nås via webbplatsen; och vi utesluter allt ansvar av något slag för sändning eller mottagning av eller underlåtenhet att sända eller ta emot något material av vilken natur som helst; och
 2. b) du bör inte förlita dig på någon information som du kommer åt med hjälp av webbplatsen för att fatta ett köpbeslut – du bör göra dina egna förfrågningar innan du bildar din egen uppfattning och vidtar några åtgärder baserat på sådan information.

8.5 Med undantag för vad som anges i paragraf 8.2, accepterar vi inte och utesluter härmed något ansvar för pliktbrott annat än sådant ansvar som uppstår i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor.

8.6 Med undantag för vad som anges i klausul 8.2 har vi inget ansvar för:

 1. a) inkomstbortfall;
 2. b) förlust av faktiska eller förväntade vinster;
 3. c) förlust av kontrakt;
 4. d) förlust av användningen av pengar;
 5. e) förlust av förväntade besparingar;
 6. f) Förlust av affärer;
 7. g) förlust av drifttid;
 8. h) förlorad möjlighet;
 9. i) förlust av goodwill;
 10. j) förlust av rykte;
 11. k) förlust av, skada på eller korruption av data; eller
 12. l) varje indirekt eller följdförlust;

och sådant ansvar är uteslutet oavsett om det är förutsebart, känt, förutsett eller på annat sätt. För att undvika tvivel gäller klausulerna 8.6(a) till 8.6(l) oavsett om sådana förluster är direkta, indirekta, följdriktiga eller på annat sätt.

8.7 Spara enligt vad som anges i paragraf 8.2:

 1. a) vårt totala ansvar enligt något avtal ska under inga omständigheter överstiga, sammanlagt, ett belopp som motsvarar det som är högre av: i) 1000 SEK; eller ii) 110 % av värdet av det relevanta kontraktet under vilket talan uppstår; och
 2. b) vårt totala ansvar gentemot dig eller någon tredje part ska under några andra omständigheter inte överstiga, sammanlagt, ett belopp motsvarande det som är högre av: i) 1000 SEK; eller ii) 110 % av det sammanlagda beloppet som du har betalat till oss under de 12 månaderna före eventuella åtgärder.

8.8 Ansvarsbegränsningen enligt paragraf 8.7 har effekt både i förhållande till eventuellt ansvar som uttryckligen anges i dessa villkor och till allt ansvar som uppstår på grund av ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa något villkor i dessa villkor.

8.9 I dessa villkor:

 1. a) "Ansvar" avser ansvar i eller för avtalsbrott, pliktbrott, vilseledande uppgifter, restitution eller någon annan orsak till talan som helst relaterad till eller uppkommer under eller i samband med dessa villkor, inklusive, utan begränsning, ansvar som uttryckligen anges för enligt dessa villkor eller som uppstår på grund av ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa något villkor i dessa villkor (och för syftet med denna definition ska alla hänvisningar till "dessa villkor" anses inkludera eventuella säkerhetskontrakt) ; och
 2. b) "Brott mot plikt" avser brott mot någon (i) skyldighet som härrör från de uttryckliga eller underförstådda villkoren i ett kontrakt att vidta rimlig försiktighet eller utöva rimlig skicklighet vid fullgörandet av kontraktet eller (ii) sedvanerättslig skyldighet att vidta rimliga ta hand om eller utöva rimlig skicklighet (men inte någon strängare plikt).
 3. Standard, avveckling

9.1 Om du:

 1. a) bryter mot någon av dina skyldigheter enligt ett kontrakt; eller meddela någon av dina borgenärer att du har ställt in eller är på väg att ställa in betalningen eller om du inte kommer att kunna betala dina skulder, eller om en order görs eller ett beslut fattas om din likvidation eller ett administrationsbeslut görs eller en förvaltare har utsetts för att sköta dina angelägenheter, affärer och egendom eller en kurator och/eller förvaltare eller administrativ mottagare är utsedd med avseende på alla eller någon av dina tillgångar eller företag eller omständigheter som uppstår som ger domstolen eller en borgenär rätt att utse en kurator och/eller chef eller administrativ mottagare eller administratör som ger domstolen rätt att besluta om likvidation eller konkurs eller att du vidtar eller utsätts för någon liknande eller analog åtgärd till följd av skulder i någon jurisdiktion;
 2. b) vi kan säga upp det tillämpliga avtalet omedelbart efter skriftligt meddelande och behålla eventuella förskottsbetalningar och du ska hålla oss skadeslösa mot alla anspråk, förluster, skador, ansvar, kostnader och utgifter av vilken karaktär som helst som härrör från en sådan uppsägning och alla summor på grund av oss från dig ska omedelbart betalas.

9.2 Uppsägning av ett kontrakt ska inte påverka eventuella intjänade rättigheter eller gottgörelser från varken dig eller oss. Uppsägning av ett avtal kommer inte att påverka ikraftträdandet eller fortsättningen av någon bestämmelse som uttryckligen eller underförstått är avsedd att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter en sådan uppsägning.

 1. Dataskydd

Kalani kommer aldrig att dela eller sälja din information till andra företag eller tredje part. Vi kommer alltid att hålla din personliga information privat och aldrig avslöja den för någon individ eller organisation (förutom när det krävs enligt lag). Vi har rutiner på plats för att säkerställa att din information alltid är säker och säker.

 1. Lägger märke till

11.1 Varje meddelande enligt ett kontrakt ska vara skriftligt och kan delges genom personlig leverans eller genom förbetalt eller antecknat leveransbrev eller via e-post adresserat till den relevanta parten på adressen eller e-postadressen till den relevanta parten som senast kände till den andra.

11.2 Ett meddelande som lämnats per post ska anses ha delgivits två arbetsdagar efter det att det har postats om mottagarens adress är i Sverige. Varje meddelande som ges via e-post ska anses ha delgivits när e-postmeddelandet har bevisats mottagits av mottagarens server. För att bevisa sådan tjänst ska det vara tillräckligt att bevisa att brevet eller e-postmeddelandet var korrekt adresserat och, i förekommande fall, postat som ett förbetalt eller registrerat leveransbrev eller skickat eller en leveransrapport mottagits.

 1. Avskiljbarhet

Om någon av dessa villkor skulle bestämmas vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa på grund av lagarna i någon stat eller ett land där dessa villkor är avsedda att gälla, då i den utsträckning och inom den jurisdiktion som villkoret är olagligt, ogiltig eller omöjlig att verkställa, den ska avskiljas och raderas och de återstående användarvillkoren ska fortsätta att gälla, förbli i full kraft och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

 1. Svensk lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen (och alla icke-kontraktuella relationer som uppstår ur eller kopplade till den) ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Du underkastar dig de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion att lösa eventuella tvister som kan uppstå under dessa användarvillkor.

 1. Ändring av de allmänna affärsvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras online. Fortsatt användning av webbplatsen kommer dock att anses utgöra ett godkännande av de nya villkoren.

Regler & Villkor - Kalani-produkter

 1. Kontraktspartner / Språk

1.1 Genom att lägga en beställning på Kalani-produkter ingår du ett avtal med Kalani AB, baserat i Sverige. Du kan hitta en förklaring om när den köpta produkten är en Kalani-produkt i inledningen av dessa villkor.

1.4 Alla kontrakt som hänför sig till Kalani-produkter som erbjuds på Kalani ska endast utföras på engelska eller svenska.

 1. Leverans

2.1 Vi strävar efter att leverera produkten till dig på den leveransplats som du begärt i din beställning.

2.2 Vi skickar alltid din beställning inom 24 timmar på arbetsdagar. Vi strävar efter att leverera inom den tid som angivits av oss vid tidpunkten för din beställning. Vi strävar alltid efter att leverera inom 2 – 4 arbetsdagar från datumet för en beställning som vi accepterar, men vi kan inte garantera några fasta leveransdatum.

2.3 Vi kommer att sträva efter att meddela dig om vi förväntar oss att vi inte kan uppfylla vårt beräknade leveransdatum, men i den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska vi inte vara ansvariga gentemot dig för några förluster, skulder, kostnader, skador, avgifter eller kostnader till följd av försenad leverans.

2.4 Vid leverans av produkten kan du behöva skriva under för leverans. Du samtycker till att inspektera produkten för uppenbara fel, defekter eller skador innan du signerar för leverans. Du måste behålla kvittot på den levererade produkten vid framtida diskussioner med oss ​​om det.

2.5 Det kan ta några dagar extra för försändelser att levereras till fjärrpostnummer.

2.6 Vi levererar i vår standardförpackning. Alla speciella förpackningar som du begär är föremål för extra avgifter.

2.7 Vi erbjuder expressleverans för vissa beställningar. Du kommer att kunna se om denna tjänst är tillgänglig eller inte när du gör din beställning. Kostnaderna för denna tjänst kan ses i kassan. Beställningen kommer att levereras inom 2 arbetsdagar. Om vi ​​inte levererar inom angiven tid återbetalar vi expressleveranskostnaderna.

2.8 All risk i produkten ska övergå till dig vid leverans, förutom att om leveransen försenas på grund av ett brott mot dina förpliktelser enligt ett avtal, ska risken övergå vid det datum då leverans skulle ha inträffat utan ditt brott. Från den tidpunkt då risken övergår till dig kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller förstörelse av produkten.

2.9 Du måste vara försiktig när du öppnar produkten så att den inte skadas, särskilt när du använder vassa instrument.

2.10 Du ska säkerställa att du är redo för ett säkert mottagande av produkten utan onödigt dröjsmål och när som helst rimligt specificerat av oss.

2.11 Om du inte är tillgänglig för att ta emot leverans eller hämtning kan vi lämna ett kort som ger dig instruktioner om antingen återleverans eller hämtning från transportören. Paketet kan också levereras till en granne eller en säker plats.

2.12 Om leverans eller hämtning försenas på grund av din orimliga vägran att acceptera leverans eller om du inte (inom två veckor efter vårt första försök att leverera produkten till dig) accepterar leverans eller hämtar produkten från transportören, kan vi (utan att påverka någon annan rättighet eller gottgörelse som är tillgänglig för oss) gör något av eller båda av följande:

 1. a) debitera dig för vår rimliga lagringsavgift och andra kostnader som vi rimligen ådragit oss; eller
 2. b) inte längre göra produkten tillgänglig för leverans eller hämtning och meddela dig att vi omedelbart avbryter det tillämpliga avtalet, i vilket fall vi kommer att återbetala till dig eller ditt kredit- eller betalkortsföretag eventuella pengar som redan har betalats till oss enligt tillämpligt kontrakt, minus våra rimliga administrationsavgifter (inklusive för att försöka leverera och sedan returnera produkten, och eventuella lagringsavgifter enligt paragraf 2.11(a) ovan).

2.13 Det är ditt ansvar att se till att produkterna är tillräckliga och lämpliga för dina ändamål och uppfyller dina individuella krav. Vi garanterar inte att produkterna kommer att uppfylla dina individuella krav. Du bekräftar att produkterna är standard och inte skräddarsydda för att passa några särskilda krav som du kan ha.

 1. Information om utövandet av ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av den sista varan.

För att utöva ångerrätten måste du informera Kalani AB, E-post: info@kalani.se om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uttag

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta på dig några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning. Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut. Vi står för kostnaden för att returnera varorna om du använder de medföljande returdokumenten.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Modell ångerblankett

Till Kalani AB, Brahegatan 28, 11437 Stockholm, Sverige, E-post: info@kalani.se

Jag/vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt avtal om försäljning av följande varor/för tillhandahållande av följande tjänst

Beställt på/mottaget den, Namn på konsument(er), Adress till konsument(er), Datum Radera vid behov.

 1. Returadress för partnerprodukter

Om du har köpt en partnerprodukt och ångrat avtalet måste du skicka tillbaka varan till partnern. Du kan hitta information om den specifika Partnern, inklusive adressen, på produktsidan för produkten du köpte och i bilagorna till orderbekräftelsen vi skickade till dig. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut. Vi står för kostnaden för att returnera varorna om du använder de medföljande returdokumenten.

 1. Avbeställning av dig om varan inte är defekt inom 100 dagar efter leverans

5.1 Med förbehåll för resten av denna klausul 5, oavsett dina övriga rättigheter för fel med produkten och din ångerrätt, kan du häva ett avtal och returnera alla levererade produkter till oss av vilken anledning som helst, om du inte är nöjd med det, förutsatt att du har meddelat oss skriftligen inom 100 dagar efter leverans av produkten att du vill säga upp det tillämpliga avtalet och att returnera produkten på vår risk. Dessutom har du endast rätt att säga upp detta avtal enligt denna paragraf 4, om du skickar tillbaka produkten i originalförpackningen, har du bara provat produkten på ett sätt som kan jämföras med att prova den i en vanlig butik och produkten är inte skadad . Meddelandet måste skickas skriftligen eller på något annat varaktigt medium till:

E-post: info@kalani.se, Mail: Kalani AB Brahegatan 28, 114 37 Stockholm, Sverige

Ditt meddelande ska anses ha lämnats den dag då det skickades.

När du väl är i besittning av varorna är du skyldig att behålla dem och ta hand om dem på ett rimligt sätt. Produkten måste returneras till oss i originalskick.

Vänligen adressera din retur till:

Kalani Returns, Kalani AB Brahegatan 28, 114 37 Stockholm, Sverige

Om du har köpt en partnerprodukt måste du lämna tillbaka varan till partnern. Adressen till Partnern finns på respektive produktsida och i den bilaga som skickas till dig i din orderbekräftelse.

5.2 Om du avbryter enligt denna punkt 5:

När du har meddelat oss att du vill häva avtalet, kommer alla belopp som debiterats oss att återbetalas till dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 30 dagar efter din uppsägning.

5.3 Om en produkt köps med presentkort förbehåller vi oss rätten att återbetala eventuella belopp som du betalar för annullerade och returnerade produkter genom att kreditera ditt konto med beställningsvärdet.

 1. Verifikationer

6.1 Du kan använda reklamkuponger och presentkort som betalning för produkter på webbplatsen. Specifika detaljer för kampanjkuponger ges i avsnitt 6.7 och för presentkort i avsnitt 6.7.

6.2 Vi kan skicka present- och kampanjkuponger via e-post till dig. I enlighet med de allmänna villkoren klausul 8.2, tar vi inget ansvar för fel i e-postadressen till kupongmottagaren.

6.3 Om du har en present- eller kampanjkupong kan den kupongen användas av någon annan än dig och du kan överlåta dina rättigheter att använda kupongen.

6.4 I händelse av bedrägeri, försök till bedrägeri eller vid misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med ett presentkortsköp eller inlösen av den vouchern på sajten har vi rätt att kräva ett annat betalningsmedel.

6.5 Vi tar inget ansvar för förlust, stöld eller oläslighet av present- eller kampanjkuponger.

6.6 Villkor för inlösen av kampanjkuponger

 1. a) Då och då kan vi släppa kampanjkuponger som kan användas på webbplatsen, som vi skickar till dig via e-post. Kampanjkuponger kan endast lösas in på webbplatsen. De kan inte användas på våra webbplatser i andra länder.
 2. b) Kampanjkuponger är endast giltiga under den angivna perioden som anges på dem, kan endast lösas in en gång och kan inte användas tillsammans med andra kampanjkuponger. Enskilda varumärken kan uteslutas från kupongkampanjer.
 3. c) Krediten för en kampanjkupong kan inte användas för att betala för produkter från andra tredje parter än oss.
 4. d) Om du beställer en produkt som är lägre än värdet på kampanjkupongen, kommer ingen återbetalning eller återstående kredit att returneras till dig.
 5. e) Tillgodohavandet av en kampanjkupong löper inte på ränta och har inte heller ett kontantvärde.
 6. f) Om krediten på en kampanjkupong är otillräcklig för beställningen du vill göra, kan du täcka mellanskillnaden genom betalning.
 7. g) Om produkter köps med en kampanjkupong förbehåller vi oss rätten att finansiera det ursprungliga priset på produkten eller produkterna du behåller, om – på grund av en avbokning – det totala värdet på produkten eller produkterna du behållit sjunker under värdet på kampanjkupongen.

6.7 Villkor för inlösen av presentkort

 1. a) Du kan köpa presentkort för användning på webbplatsen av dig eller andra kunder. Dessa presentkort skickas via e-post.
 2. b) Presentkort kan endast lösas in på sidan. De kan inte användas på våra webbplatser i andra länder.
 3. c) Presentkort kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Presentkort kan endast köpas med betal- eller kreditkort.
 4. d) Krediten på ett presentkort löper inte på ränta och har inte heller ett kontantvärde. Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slut. En efterföljande avräkning är inte möjlig.
 5. e) Om krediten på ett presentkort inte räcker till för beställningen du vill göra, kan du täcka mellanskillnaden genom betalning.
 6. f) Du kan använda så många presentkort som du vill för att betala för en beställning, och presentkort kan användas tillsammans med en kampanjkupong per beställning.

6.8 Om produkter köps med en kampanjkupong förbehåller vi oss rätten att finansiera det ursprungliga priset för produkten eller produkterna du behåller, om – på grund av en avbokning – det totala värdet av produkten eller produkterna du behållit faller under värdet på kampanjkupongen.